Tűzfalteszt

Az alábbi online tűzfalteszt az nmap program segítségével az IPcím birtokában megvizsgálja a tűzfal rendszer biztonsági szempontból gyenge pontjait, és kijelzi ezeket. Így azonosíthatóak a nyitott portok az Ön gépén. Ha ezeket nem Ön nyitotta ki a tűzfal programban, úgy a biztonság érdekében ajánlott az operációs rendszer átvizsgálása egy vírusirtó és/vagy egy antispy szoftver alkalmazásával.Nyitott portok teszt eredménye: (2-3 perc alatt készül el.)

Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2022-01-28 22:27 CET
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 1.04 seconds

Ping teszt:
(Amennyiben a lista üres, akkor az Ön gépe nem pingelhető. Ha Ön gépe közvetlenül kapcsolódik az Internethez, akkor szükségtelen pingelhetőnek lennie. Amennyiben pingelhető, abban az esetben módosítsa a tűzfal beállításait a ping visszautasítása érdekében!)

PING 54.224.133.198 (54.224.133.198) 56(84) bytes of data.

--- 54.224.133.198 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6048ms


Whois teszt: (Az IPcím ismeretében az Ön szolgáltatójáról elérhető adatok listája. Ezek birtokában már csak egyetlen lépés az Ön személyazonosságának a kiderítése. Ne feledje! Ön a szolgáltatójával kötött előfizetői szerződést.)

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#


NetRange:    54.224.0.0 - 54.255.255.255
CIDR:      54.224.0.0/11
NetName:    AMAZON-2011L
NetHandle:   NET-54-224-0-0-1
Parent:     NET54 (NET-54-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    AS16509
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2012-03-01
Updated:    2021-02-10
Comment:    -----BEGIN CERTIFICATE-----MIICljCCAX4CCQDvS1je1Bd4uzANBgkqhkiG9w0BAQsFADANMQswCQYDVQQGEwJVUzAeFw0yMDA4MjYxODQ1NThaFw0yMTA4MjYxODQ1NThaMA0xCzAJBgNVBAYTAlVTMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5geQJL7KoQhQLaTteXnFj0xsze15HgB9cpHPoL6khWVUthOg6AYCBHCcVJWeuEHuYGJcnrtW1tyLWpgfrxaw5E4ZtunSHElzO6BIp2u0215mbSGPQUt3TMR64nvXvEAY4qBP/p2+j0ud2eI47eA3s2ykFztEJPb7eZh8lVCGj5n2msRxeFiYwoB7/u3TDnW0/BwNLnJgyGkAWYUlk68hR10LHoBqGPezn7mPuiLHNa6JQP0WTYBz/80kS3m/4oZ7NS20PMieXqFjfYEgW6fPg7uJKhH3aYVVveZpBS5cRzm360HyT5hj1rUJh34nVCLMlvP+400w1wxr9buLnQzVlwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCZD7ERFb2LpeLdQgyji/ZqZ7lDXR8wq4m+ihMiqpPcwTVs1dfBfKDvZ4K6Ddyzkfd1NQYPWiV47nvqgJxwdISa7vN011RxBEGkYdJ8cNaRXW7aCGfQ8ZSQL6mbXsm4sbvDQNHiWJcdUB0KTzR/wpbXf9+24TbPGaOsZvfnKtd1lZhY5xFiOVCOdI59c/XyDH9aqOKNE0pOeATX55I3bU5PKeK5CM8oAtD2sFAQ956Uvj7/vFDs8QP3upzf53R+erSU10L1fTQBWHjNUCcf9wviS+U4hsaCcBZMlw6d5Q84GYX1tS+YwtA0Fv/NQcOWr9RJT+JVnpbyAxEyjI37XOqH-----END CERTIFICATE-----
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/54.224.0.0OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (s

Otthoni tűzfal beállítása

Egy tipikus otthoni számítógép általában semmilyen szolgáltatást sem nyújt az internet irányába. Ezt sokszor az előfizetői szerződés is tiltja. Ezért a nyitott portok teljességgel szükségtelenek,és a gépnek a pingre sem kell válaszolnia.
Ha a tűzfalteszt azt eredményezte, hogy az Ön gépén nyitott portok vannak és/vagy pingelhető, ebben az esetben módosítsa a tűzfal konfigurációját úgy, hogy ez a jelenség szűnjön meg. Ha szükséges vegye igénybe humán bitidomár segítségét. Ezután az online tűzfalteszt ismételt lefuttatásával győződjön meg a beállítások helyességéről! Fontos, hogy a számítógép használata közben a tűzfalteszt segítségével rendszeresen (1-2 hetente) ellenőrizze az operációs rendszer védettségét!
Sajnos léteznek olyan vírusok amelyek a tűzfal teljes kikapcsolásával fejtik ke "áldásos" hatásukat. Ezért mindenképpen használjon vírusirtó programot.
Remélem, hogy sikerült az operációs rendszer biztonságos beállítása.

Linkek: